CHÚNG TÔI LÀ S-IOT

S-iOT Việt Nam cung cấp đa dạng các khóa học lập trình web như front end, black end,…; data,… đa dạng trong chuyên ngành tài chính đảm bảo uy tín hàng đầu Việt Nam. Là một đơn vị đào tạo lập trình đáng tin cậy giúp thúc đẩy, phát triển cho các thế hệ toàn cầu nhằm phục vụ tốt nhất trong sự phát triển toàn diện góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn đam mê trong lĩnh vực IT và thúc đẩy nền kinh tế nước nhà một cách tích cực nhất.

TẦM NHÌN CỦA S-IOT

S-Iot Việt Nam có tầm nhìn hưởng tới sự phát triển cho một lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và xã hội nhân loại mang đến những khóa học lập trình chất lượng nhất

SỨ MỆNH CỦA S-IOT

Phát triển và triển khai giải pháp học lập trình trực tuyến hiệu quả thông qua việc tích hợp các mô hình, phương pháp, công cụ đào tạo hiện đại và hệ thống phần mềm hoàn thiện. Qua đó, S-IOT giúp cho đa dạng người học có thể dễ dàng tiếp cận với các tri thức công nghệ ở nhiều cấp độ một cách hiệu quả với thời gian và chi phí hợp lý. Từ đó mở ra cơ hội việc làm mới cho người học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

S-IOT đề cao và theo đuổi những giá trị nền tảng tạo ra môi trường để tất cả mọi người, từ học viên, nhân viên đến các đối tác, cộng sự được truyền cảm hứng, động lực, được chia sẻ chí hướng, được hợp tác và cùng đồng hành để phát triển.

TỬ TẾ

S-IOT sinh ra và tồn tại để giải quyết các vấn đề của xã hội. Người S-IOT luôn coi trọng sự tử tế trong từng suy nghĩ và hành động, hướng đến việc hoàn thiện mình, giúp đỡ người khác một cách thực chất và mang lại giá trị cao nhất cho mọi người.

CAM KẾT

S-IOT sinh ra và tồn tại để giải quyết các vấn đề của xã hội. Người S-IOT luôn coi trọng sự tử tế trong từng suy nghĩ và hành động, hướng đến việc hoàn thiện mình, giúp đỡ người khác một cách thực chất và mang lại giá trị cao nhất cho mọi người.

CHIA SẺ

S-IOT sinh ra và tồn tại để giải quyết các vấn đề của xã hội. Người S-IOT luôn coi trọng sự tử tế trong từng suy nghĩ và hành động, hướng đến việc hoàn thiện mình, giúp đỡ người khác một cách thực chất và mang lại giá trị cao nhất cho mọi người.

VUI

S-IOT sinh ra và tồn tại để giải quyết các vấn đề của xã hội. Người S-IOT luôn coi trọng sự tử tế trong từng suy nghĩ và hành động, hướng đến việc hoàn thiện mình, giúp đỡ người khác một cách thực chất và mang lại giá trị cao nhất cho mọi người.

ĐỘI NGŨ CỦA S-IOT

Những con người tử tế, luôn luôn cố gắng để đóng góp được nhiều hơn, mang lại giá trị nhiều hơn cho tổ chức và cho xã hội, luôn tìm thấy được ý nghĩa của công việc mình làm hằng ngày

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

Nguyễn Thị Oanh

Giám đốc dự án S-IOT

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI S-IOT

Vũ Thị Kiều Anh - Giảng viên S-IOT

 • Chứng chỉ OCA, Java, Spring
 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với các dự án từ app cho tới Web.
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, với 2 năm kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông và 5 năm kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo nghề.
 • Hiện đang là Coach, Instructor tại S-IOT

Đặng Huy Hòa - Giám đốc Đào tạo S-IOT

 • Hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trong lĩnh vực Thương mại Điện tử, Viễn thông, Kiểm thử…
 • Chuyên môn: Java, Node.js, Angular
 • Với niềm tin “bất kỳ ai cũng có thể học lập trình”, anh mong muốn hỗ trợ mọi người trong quá trình học tập, phát triển bản thân và giải quyết các vấn đề bằng tư duy sáng tạo.

Nguyễn Thị Thuý - Giảng viên S-IOT

 • Tốt nghiệp khoa CNTT, ngành Sư Phạm Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Hiện đang làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển tại Công ty Cổ phần S-IOT Việt Nam với vai trò là điều phối viên quản lý dự án, chuyên viên phát triển chương trình. Kinh nghiệm cá nhân
 • 2 năm kinh nghiệm lập trình tại hệ thống đạo tạo lập trình hiện đại S-IOT và công ty Divine Corp.
 • Kĩ năng giảng dạy hiện đại
 • Lập trình Full Stack với ngôn ngữ PHP, Angular.
 • Giảng dạy các ngôn ngữ Javascript, HTML,CSS

Vũ Thị Kiều Anh - Giảng viên S-IOT

 • Chứng chỉ OCA, Java, Spring
 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với các dự án từ app cho tới Web.
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, với 2 năm kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông và 5 năm kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo nghề.
 • Hiện đang là Coach, Instructor tại S-IOT

Đặng Huy Hòa - Giám đốc Đào tạo S-IOT

 • Hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trong lĩnh vực Thương mại Điện tử, Viễn thông, Kiểm thử…
 • Chuyên môn: Java, Node.js, Angular
 • Với niềm tin “bất kỳ ai cũng có thể học lập trình”, anh mong muốn hỗ trợ mọi người trong quá trình học tập, phát triển bản thân và giải quyết các vấn đề bằng tư duy sáng tạo.

Nguyễn Thị Thuý - Giảng viên S-IOT

 • Tốt nghiệp khoa CNTT, ngành Sư Phạm Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Hiện đang làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển tại Công ty Cổ phần S-IOT Việt Nam với vai trò là điều phối viên quản lý dự án, chuyên viên phát triển chương trình. Kinh nghiệm cá nhân
 • 2 năm kinh nghiệm lập trình tại hệ thống đạo tạo lập trình hiện đại S-IOT và công ty Divine Corp.
 • Kĩ năng giảng dạy hiện đại
 • Lập trình Full Stack với ngôn ngữ PHP, Angular.
 • Giảng dạy các ngôn ngữ Javascript, HTML,CSS

Vũ Thị Kiều Anh - Giảng viên S-IOT

 • Chứng chỉ OCA, Java, Spring
 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với các dự án từ app cho tới Web.
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, với 2 năm kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông và 5 năm kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo nghề.
 • Hiện đang là Coach, Instructor tại S-IOT

Đặng Huy Hòa - Giám đốc Đào tạo S-IOT

 • Hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trong lĩnh vực Thương mại Điện tử, Viễn thông, Kiểm thử…
 • Chuyên môn: Java, Node.js, Angular
 • Với niềm tin “bất kỳ ai cũng có thể học lập trình”, anh mong muốn hỗ trợ mọi người trong quá trình học tập, phát triển bản thân và giải quyết các vấn đề bằng tư duy sáng tạo.

Nguyễn Thị Thuý - Giảng viên S-IOT

 • Tốt nghiệp khoa CNTT, ngành Sư Phạm Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Hiện đang làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển tại Công ty Cổ phần S-IOT Việt Nam với vai trò là điều phối viên quản lý dự án, chuyên viên phát triển chương trình. Kinh nghiệm cá nhân
 • 2 năm kinh nghiệm lập trình tại hệ thống đạo tạo lập trình hiện đại S-IOT và công ty Divine Corp.
 • Kĩ năng giảng dạy hiện đại
 • Lập trình Full Stack với ngôn ngữ PHP, Angular.
 • Giảng dạy các ngôn ngữ Javascript, HTML,CSS

Bạn đã sẵn sàng gia nhập đội ngũ S-IOT ngay hôm nay?