THÔNG TIN HỌC PHÍ – S-IOT

YÊU CẦU VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

1. Thời gian:

Học viên có trách nhiệm hoàn thành học phí khóa học chậm nhất 03 ngày trước khi lớp khai giảng.

2. Hình thức đóng học phí:

Học viên có thể lựa chọn các phương thức đóng học phí sau:

 • Đóng học phí trực tiếp tại các văn phòng Trung tâm; hoặc chuyển khoản vào tài khoản theo chỉ định của Trung tâm theo thông tin tài khoản sau:
 • Nội dung chuyển khoản: Họ Tên + Số điện thoại + Kí hiệu khóa học (BE, FE, DA…)
   • Chủ tài khoản: Công ty CP S-IOT Việt Nam
   • Ngân hàng Tp bank –  CN Mỹ Đình
   • Số tài khoản: 01894276205

3. Học viên có trách nhiệm lưu giữ Biên lai học phí, Biên lai đặt cọc học phí (gọi chung là “Biên lai”) để Trung tâm thực hiện công tác điểm danh vào lớp học và các công tác học vụ khác về sau.

XỬ LÝ CHẬM NỘP HỌC PHÍ

Học viên không hoàn thiện học phí tính đến ngày khai giảng sẽ được Thông báo tạm khóa tài khoản học tập cho đến khi Hoàn thiện học phí.

XỬ LÝ CHẬM NỘP HỌC PHÍ

1. Điều kiện hoàn học phí

Học viên được hoàn trả học phí trong trường hợp: Khóa học của học viên theo học bị hủy bởi bất kỳ lý do gì. Học phí của học viên sẽ được hoàn trả muộn nhất trong vòng 5 ngày làm việc.

2. Bảo lưu

Trong quá trình theo học tại S-IOT, Học viên được phép Bảo lưu khi thời gian học hiện tại của lớp không vượt quá 1⁄3 số buổi học của cả khóa và thực hiện nghĩa vụ tài chính với chi phí bảo lưu là 10% giá trị khóa học.

3. Đình chỉ

Trường hợp tạm ngừng bắt buộc theo Quy chế Đào tạo của S-IOT, Học viên không phải đóng học phí khi học lại.

4. Chuyển nhượng học phí

– Học viên được chuyển nhượng khóa học đang học sang cho người khác khi chưa sử dụng dịch vụ đào tạo.

– Học viên làm đơn xin chuyển nhượng theo hướng dẫn của Giáo vụ và nộp đơn cho Giáo vụ trong 3 ngày kể từ ngày nhận được hướng dẫn chuyển nhượng. Giáo vụ sẽ xử lý đơn trong 2 ngày, sau khi được Giám đốc đào tạo phê duyệt.

5. Chuyển lớp

– Học viên có nguyện vọng chuyển lớp cá nhân phải làm đơn gửi Giáo vụ. Thời gian xử lý trong 2 ngày.

– Học viên chuyển lớp theo những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chuyển sang lớp cùng khoá học hiện tại. Học viên đóng phí chuyển lớp 5%/ nguyên giá khóa học.

Trường hợp 2: Chuyển sang lớp khác khoá học hiện tại. Tùy thuộc vào học phí của khóa học mà học viên muốn chuyển sang, học viên sẽ cần phải đóng phí chênh lệch giữa 2 khóa học. Học viên được áp dụng mức khuyến mãi (nếu có) cho khóa học mới.

Lưu ý:
– Học viên chỉ được chuyển lớp sang khoá học khác khi thời gian học của khoá hiện tại không vượt quá 1⁄3 tổng số thời gian toàn khoá học. 

–  Học viên chỉ được chuyển lớp theo nguyện vọng cá nhân 1 lần.

– Học viên chỉ được chuyển khi số buổi học của lớp hiện tại không vượt quá 1⁄3 tổng số buổi của cả khoá.