ưu điểm của ngôn ngữ Javascript

Ưu điểm của ngôn ngữ Javascript phổ biến hiện nay

Là ngôn ngữ lập trình được tích hợp và nhúng trong HTML, Javascript không còn xa lạ với các nhà phát triển website. Hiện nay, Javascript được sử dụng rất phổ biến trong nhiều trình duyệt trên...

Là ngôn ngữ lập trình được tích hợp và nhúng trong HTML, Javascript không còn xa lạ với các...