Phân biệt web backend và web front-end một cách đơn giản

Phân biệt Web Backend và  Web Front-end cho phép chúng ta biết được sự khác nhau và tiềm năng khai thác và cơ hội nghề nghiệp của hai mảng này. Cùng S-OIT tìm hiểu và phân biệt Web Backend và Web Front-end qua bài chia sẻ thông tin dưới đây: 

Phân biệt Web Backend và Web Front-end 

Về cơ bản, Web Backend và Web Front-end là hai phần khác nhau của một trang web.

Web Backend là phần của trang web mà người dùng không thấy trực tiếp và chỉ hoạt động trong nền. Nó chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ trình duyệt và trả về dữ liệu cho trình duyệt. Backend có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như PHP, Ruby, Python, Java hoặc các công nghệ như Node.js, Express, Django, Ruby on Rails.

Web Front-end là phần của trang web mà người dùng có thể thấy và tương tác trực tiếp. Nó chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng và hiển thị dữ liệu cho người dùng. Front-end có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, JavaScript hoặc các công nghệ như React, Angular, Vue.js.

Trong một trang web, backend và frontend làm việc với nhau để tạo ra một trải nghiệm tốt cho người dùng. Backend xử lý yêu cầu và trả về dữ liệu, frontend hiển thị dữ liệu và xử lý sự kiện tương tác của người dùng.

Phân biệt Web Backend và Web Front-end cơ bản
Web Backend và Web Front-end cơ bản

Phân biệt Web Backend và Web Front-end về chức năng làm việc

Web Backend và Web Front-end có chức năng và mục đích làm việc khác nhau.

Phân biệt Web Backend và Web Front-end về chức năng
Phân biệt Web Backend và Web Front-end về chức năng

Web Backend

Web Backend là phần của trang web mà người dùng không thấy trực tiếp và chịu trách nhiệm cho các chức năng sau:

  • Xử lý yêu cầu từ trình duyệt: Backend sẽ nhận yêu cầu từ trình duyệt và xử lý chúng bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình hoặc công nghệ tương ứng.
  • Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu: Backend sẽ kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu cần thiết để trả về cho trình duyệt.
  • Xử lý dữ liệu: Backend sẽ xử lý dữ liệu để chuẩn bị trả về cho trình duyệt.
  • Xác thực người dùng: Backend sẽ xác thực người dùng bằng cách kiểm tra thông tin đăng nhập và quyền truy cập.
  • Xử lý logic: Backend sẽ xử lý các tác vụ logic, chẳng hạn như tính toán, xử lý dữ liệu và tạo ra các thông báo.

Web Front-end

Web Front-end là phần của trang web mà người dùng có thể thấy và chịu trách nhiệm cho các chức năng sau:

  • Hiển thị giao diện: Front-end sẽ sử dụng ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript để tạo ra giao diện trang web cho người dùng.
  • Tương tác với người dùng: Front-end sẽ xử lý các sự kiện tương tác của người dùng, chẳng hạn như click, hover, và form submission.
  • Hiển thị dữ liệu: Front-end sẽ hiển thị dữ liệu được trả về từ backend cho người dùng.
  • Xử lý logic: Front-end cũng có thể xử lý một số logic đơn giản, chẳng hạn như kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi gửi form.
  • Tạo hiệu ứng: Front-end có thể sử dụng các thư viện hoặc framework để tạo các hiệu ứng đẹp mắt như

Lời kết

Như vậy S-OIT đã chia sẻ đến bạn những thông tin về Phân biệt Web Backend và Web Front-end. Để biết thêm chi tiết về Phân biệt 2 lĩnh vực này, bạn có thể liên hệ ngay đến S-OIT để được tư vấn và định hướng khóa học, nghề nghiệp liên quan đến hai mảng này. Hy vọng qua bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về Web Backend và Web Front-end. 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *