Cựu học viên 2

Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng CodeGym là một “vũ khí” rất lợi hại cho những người muốn chuyển ngành như mình. Chỗ này có một điểm mới so với các trung tâm khác: học lập trình như...

Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng CodeGym là một “vũ khí” rất lợi hại cho những người muốn chuyển ngành...

Cựu học viên 1

Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng Nhớ nhất những ngày tháng phát ốm vì cố gắng vừa học trên trường Đại học, vừa học ở đây.  Những người thầy cũng như người anh gắn bó nhiều nhất với...

Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng Nhớ nhất những ngày tháng phát ốm vì cố gắng vừa học trên trường...