VẠN CÂU CHUYỆN – MỘT GIẤC MƠ

Mỗi học viên đến với S-IOT đều mang trong mình nhiều câu chuyện, nhiều ước mơ. Nhưng ở họ luôn có chung một khao khát đó là được trở thành những lập trình viên tương lai chuyên nghiệp và được phát triển trên con đường sự nghiệp trong ngành CNTT.

Họ là ai? Cảm nhận của học viên về S-IOT như thế nào?

HƠN 2000 HỌC VIÊN ĐANG TRÊN HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HOÁ ƯỚC MƠ CỦA MÌNH

VÌ HỌ ĐÃ TỪNG

  • Là những người làm ở ngành nghề khác không liên quan đến CNTT
  • Là những sinh viên mới bắt đầu tiếp cận ngành CNTT
  • Là những người làm trong ngành CNTT nhưng chưa có định hướng trong công việc
  • Là những người bận rộn muốn theo học CNTT nhưng không sắp xếp được thời gian
  • Là những anh chị 30 tuổi làm việc trong nghề kỹ sư, ngân hàng, nhân viên văn phòng,…vẫn mong muốn theo học để theo đuổi lĩnh vực mới

VÀ BÂY GIỜ HỌ

  • Là những lập trình viên làm việc trong các doanh nghiệp lớn
  • Là những Chuyên viên phân tích dữ liệu chuyên nghiệp
  • Là những lập trình viên Front-End với mức thu nhập 20-30 triệu/tháng
  • Là những lập trình viên có thể thiết kế được game, app, web đẹp lung linh
  • Đã thay đổi được ngành nghề để có một tương lai mới

500+ HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÃ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.

Nguyễn Hiếu - Lớp Nền Tảng
Lập Trình

Em thấy khóa học rất hữu ích, cung cấp thêm kiến thức vững về nền tảng lập trình. Thầy Tâm giảng dạy rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu đặc biệt là giọng rất hay, hay giúp đỡ những người chưa nắm roõ kiến thức trong và ngoài giờ học. Sau khóa học Nền tảng về lập trình JavaScript thì em có học thêm 1 phần về khóa thiết kế web Html/Css, có thể tư duy và tự tin bước lên con đường làm wed cho chính mình.